اقتصادی
چرا قیمت جهانی نفت کاهش یافته است ؟!
چرا قیمت جهانی نفت کاهش یافته است ؟!
28 مهر 1393

در حالی که قیمت نفت بتدریج در حال رسیدن به ارقام نگران‌کننده برای کشورهای تولیدکننده است، علت این کاهش و سیاسی یا اقتصادی بودن آن به معمایی تبدیل شده است.

پزشکی سلامت